Σερασίδης Χαράλαμπος MD

Οι υπηρεσίες του ιατρείου

Κατάγματα

Βασικός στόχος σε όλα τα κατάγματα είναι η πώρωση του κατάγματος, δηλαδή να κολλήσει το κόκκαλο.

Βασικός στόχος σε όλα τα κατάγματα είναι η πώρωση του κατάγματος, δηλαδή να κολλήσει το κόκκαλο. Άλλοτε αυτό πρέπει να γίνει με πλήρη ακινητοποίηση του οστού πχ μέσω ενός γύψου ενώ σε άλλες περιπτώσεις η ακινητοποίηση είναι επιβλαβής. Επίσης, η ανάταξη του κατάγματος μπορεί να είναι είτε λειτουργική είτε αυστηρώς ανατομική. Όταν η συντηρητική αντιμετώπιση ενός κατάγματος δεν αρκεί επιβάλλεται το χειρουργείο. Στόχος είναι πάντα η πλήρης αποκατάσταση του μέλους.

Στο ιατρείο δεν χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακοί γύψοι. Έχουν αντικατασταθεί από νέας τεχνολογίας συνθετικούς επιδέσμους γύψου οι οποίοι είναι πολύ πιο ελαφριοί χωρίς αυτό να επηρεάζει τη σταθερότητά τους.

Σε περίπτωση που απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση, αυτή θα είναι προσαρμοσμένη στον ασθενή.

Επισκεφθείτε το ιατρείο μας για μια ολοκληρωμένη Ορθοπαιδική αξιολογόγιση