Σερασίδης Χαράλαμπος MD

Οι υπηρεσίες του ιατρείου

Υπερηχογράφημα μυοσκελετικού

Υπερηχογράφημα μυοσκελετικού

Η υπερηχογραφία είναι μια απλή, ανώδυνη και ασφαλής εξέταση που γίνεται χωρίς τη χρήση ακτινοβολίας ή μαγνητικού πεδίου.

Το υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και τη θεραπεία παθήσεων που αφορούν αρθρώσεις, τένοντες, μύες, συνδέσμους και νεύρα. Είναι συνήθως η πρώτη εξέταση που πραγματοποιείται, ακόμα και πριν την απλή ακτινογραφία, σε έναν ασθενή με κάκωση ή με συμπτώματα από το μυοσκελετικό σύστημα. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η μέθοδος αυτή είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής πρακτικής στην Ορθοπαιδική.

Επιτρέπεται ακόμα και όταν υπάρχει αντένδειξη για ακτινογραφία ή μαγνητική τομογραφία (μεταλλικά εμφυτεύματα, καρδιακός βηματοδότης, εγκυμοσύνη, κλειστοφοβία κ.α.). Επίσης επιτρέπει την καθοδηγούμενη έγχυση φαρμάκων για θεραπεία.

Το ιατρείο μας διαθέτει ένα μοντέρνο και σύγχρονο ιατρικό υπερηχογράφο υψηλής απόδοσης και διαγνωστικής αξίας.

Επισκεφθείτε το ιατρείο μας για μια ολοκληρωμένη Ορθοπαιδική αξιολογόγιση