Σερασίδης Χαράλαμπος MD

Οι υπηρεσίες του ιατρείου

Εγχύσεις βλαστοκυττάρων

Εγχύσεις βλαστοκυττάρων

Επούλωση και ανανέωση του χόνδρου με φυσικό τρόπο. Η λήψη των βλαστοκυττάρων γίνεται από το λίπος στη περιοχή της κοιλίας του ασθενούς.

Η λήψη των βλαστοκυττάρων γίνεται από το λίπος στη περιοχή της κοιλίας του ασθενούς μέσω μίας ελάχιστα επεμβατικής και ανώδυνης μεθόδου. Για τη διαδικασία

αυτή χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός ενώ ακολουθεί επεξεργασία και καλλιέργεια. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται κυρίως σε περιπτώσεις ασθενών με αρθρίτιδα εκφυλιστικής ή τραυματικής αιτιολογίας. Αυτό οφείλεται στο ότι τα προϊόντα αποδόμησης του χόνδρου στην αρθρίτιδα διεγείρουν κάποια κύτταρα που ονομάζονται μακροφάγα και που κύρια δουλειά τους είναι να απομακρύνουν τα άχρηστα προϊόντα. Επειδή όμως τα μακροφάγα συμβάλλουν στην περαιτέρω καταστροφή του χόνδρου, τα βλαστοκύτταρα ανιχνεύουν αυτά τα μακροφάγα και τα απενεργοποιούν. Παράλληλα έχουν αναγεννητικές ικανότητες.

Τα πρώτα αποτελέσματα από κλινικές στο εξωτερικό είναι πολύ ενθαρρυντικά ενώ και εργαστηριακές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι τα βλαστοκύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επούλωση του φθαρμένου χόνδρου.

Επισκεφθείτε το ιατρείο μας για μια ολοκληρωμένη Ορθοπαιδική αξιολογόγιση