Σερασίδης Χαράλαμπος MD

Οι υπηρεσίες του ιατρείου

Αθλητιατρική

Αθλητιατρική

Αθλητική κάκωση είναι κάθε σωματική ενόχληση που προκαλείται στον αθλητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή της προπόνησης.

Οι αθλητικές κακώσεις είναι συχνές και δεν αφορούν μόνο τους επαγγελματίες αθλητές υψηλών επιδόσεων. Ταξινομούνται ανάλογα με την εντόπιση, το είδος της βλάβης, το μηχανισμό κάκωσης και το αν υποτροπιάζουν.

Πως συμβαίνουν οι αθλητικές κακώσεις


Επαγγελματίες αθλητές

Υφίστανται πιέσεις και μεγάλη καταπόνηση κατά την προπόνηση και προετοιμασία για τη μέγιστη απόδοση, με αποτέλεσμα τους συχνούς τραυματισμούς.

Παιδιά και έφηβοι

Συνηθίζεται να ασκούνται σε δομημένο πρόγραμμα από επαγγελματίες γυμναστές σε αθλητικούς συλλόγους και ακαδημίες. Ταυτόχρονα βέβαια, στα διαλείμματα του σχολείου ασκούνται χωρίς κατάλληλο πρόγραμμα και εξοπλισμό με κίνδυνο να τραυματιστούν.


Νεαροί ενήλικες

Λαμβάνουν μέρος σε ομαδικά αθλήματα όπως για παράδειγμα το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Συνήθως προπονούνται τα απογεύματα μετά την κύρια απασχόληση τους ή τα σαββατοκύριακα με αποτέλεσμα λόγω ανεπαρκούς προπόνησης ή προθέρμανσης να τραυματίζονται.

Μεσήλικες και υπερήλικες

Λόγω εκφυλιστικών αλλοιώσεων των οστών και των τενόντων, υφίστανται ποικίλες κακώσεις αναλόγως της καταπόνησης που έχουν δεχθεί.

Αθλητική κάκωση: τι είναι

Αθλητική κάκωση ορίζεται κάθε σωματική ενόχληση που προκαλείται στον αθλητή κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ή της προπόνησης. Ανεξάρτητα από το άθλημα, η πλειονότητα των κακώσεων συμβαίνει στα κάτω άκρα. Ακολουθεί η περιοχή της μέσης (Οσφυϊκή μοίρα της Σπονδυλικής Στύλης - ΟΜΣΣ) και ο ώμος.

Οι αθλητικές κακώσεις αποτελούν την πιο σημαντική και την πλέον ανεπιθύμητη συνέπεια της αθλητικής δραστηριότητας. Το σημαντικότερο είναι η αναγνώριση της κάκωσης, η στοχευμένη διάγνωση, καθώς και η κατανόηση των αιτιολογικών παραγόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη της κάκωσης (κακή στάση, κακή προπόνηση, εξοπλισμός).

Όταν τεθεί η ακριβής διάγνωση, τότε ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή και το βαθμό της κάκωσης, σχεδιάζεται η αποκατάσταση. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους τρόπους θεραπείας, από απλή φαρμακευτική αγωγή μέχρι και χειρουργική επέμβαση, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης του τραυματία σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Αθλητική κάκωση: τι κάνουμε

Η σωστή διάγνωση σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των υποτροπών του τραυματισμού και προφυλάσσει τους ασθενείς από ενδεχόμενο χειρότερο τραυματισμό.


Η θεραπεία χωρίζεται, όπως και στην κλασσική ιατρική, σε συντηρητική και χειρουργική.


Είδη συντηρητικής θεραπείας:


- Φαρμακευτική αγωγή
- Χρήση ναρθήκων και βακτηρίων
- Βελονισμός
- Kinesiology Taping
- Ενέσεις, εγχύσεις, κλπ.
- Φυσικά μέσα θεραπείας: φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη κλπ.


Η συχνότερη χειρουργική θεραπεία είναι η αρθροσκόπηση του γόνατος, που γίνεται σε περίπτωση ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου ή ρήξης μηνίσκου.


Επισκεφθείτε το ιατρείο μας για μια ολοκληρωμένη Ορθοπαιδική αξιολογόγιση